Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kalendár 2016

Aj keď v tomto roku Vám prinášame novinku elektronického kalendára našich akcií a naša nová web-stránka Vás na všetky dôležité termíny včas upozorní, prinášame Vám aj klasický bulletinovský kalendár.

31. január 2016

Vytvoriť si nový, alebo aktualizovať už vytvorený profil Uhradiť členský poplatok SAL 25€ do 31.1.2016 na č.účtu: 0011488478/0900 KS: 0308; VS: osobné číslo vygenerované systémom Platbu identifikovať "meno - členské".

6. marec 2016

Európsky deň logopédie
Téma roka Dyspraxie

23. apríl 2016

Kurz Raná intervencia (opakovanie)

13. – 15. október 2016

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL

5. november 2016

Kurz Afázie v klinickej praxi