Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Voľné pracovné miesta


 • Centrum Memory n.o, Mlynarovičova 21 v Bratislave hľadá logopéda do ambulancie klinickej logopédie. Pracovná pozícia je na pracovný pomer s možnosťou špecializačného štúdia. Náplňou práce je komplexná logopedická intervencia narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. Termín nástupu a plat dohodou.
  Kontakt
  0910 106 292
  hladka@centrummemory.sk
  pridané dňa 01.02.2018
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS v Rovinke hľadá logopéda na plný pracovný úväzok.
  Náplň práce
  • Diagnostika a terapia NKS pre deti vo veku od 0 do15 rokov, poradenstvo a spolupráca s MŠ a ZŠ.
  Kontakty
  0948 533 015 (riaditeľka PaedDr. Alena Štihová, PhD.)
  centrumlogadys@gmail.com
  Rovinka 470, 941 00 Rovinka
  pridané dňa 14.01.2018
 • PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA PRE LOGOPÉDA
  • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín
  • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Ružomberok, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok
  Úväzok v oboch zariadeniach podľa individuálnej dohody. Možná je aj kombinácia úväzkov v oboch zariadeniach (konkrétne pracovné dni podľa individuálnej dohody). SCŠPP sú situované v 15 km vzdialených mestách.
  Náplň práce
  • diagnostika NKS u detí s OVR, ŠNVR (v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
  • formulovanie odborných správ s odporúčaniami pre ZŠ a MŠ (vspolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
  • poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
  • logopedické reedukácie a korekcie u detí s NKS
  • spolupráca s MŠ a ZŠ (vykonávanie depistážnej činnosti)
  POZN: V SCŠPP Dolný Kubín uvítame aj študenta logopédie v poslednom ročníku štúdia, ktorého môžeme zamestnať na dohodu o pracovnej činnosti, ako t.č.: „logopedického asistenta“ (až do doby ukončenia štúdia a získania „mgr.“). Pôjde o dohodu s nízkym počtom hodín mesačne, tak aby študentovi umožňovala venovať sa prioritne študijným povinnostiam. Prevádzka zariadenia je aj v soboty.
  Predpokladaný termín nástupu: september 2018
  Na dohodu o pracovnej činnosti ako „logopedický asistent“: január 2018
  Kontakty
  SCŠPP Dolný Kubín
  0911 250 907 (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka)
  0915 625 500 (kontakt na zariadenie)
  scsppdk@gmail.com
  SCŠPP Ružomberok
  0903 740 610 (PhDr. Zuzana Dubovcová, riaditeľka) sukromne.centrum.spp@gmail.com
  pridané dňa 07.01.2018
 • Logopéd v SCŠPP, HELP-DYS, Púchov / Lúky, Trenčiansky kraj
  Trvalý pracovný pomer, pripadne dohoda
  Náplň práce
  • Diagnostika, poradenstvo a terapia porúch komunikácie predovšetkým u detí
  • Zameranie na riešenie porúch reči, narušenej komunikačnej schopnosti či špecifických porúch učenia
  Zamestnanecké výhody, benefity
  • stabilné zamestnanie v príjemnom pracovnom prostredí ​centra​
  • priateľský​, mladý ​ kolektív
  • možnosť sebarealizácie a profesionálneho rastu formou špecializovaných kurzov a školení hradených zamestnávateľom
  • priaznivé ohodnotenie a zamestnanecké benefity
  • ponúkame príspevok na bývanie
  Informácie o výberovom konaní
  Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať telefonicky a osobný pohovor sa uskutoční v ​našom ​Centre​.​
  info@poradna-helpdys.sk
  0918 752 492​
  pridané dňa 09.09.2017