Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Workshop Hlasová výchova a technika mluvního projevu


Cílem kurzu je získání poznatků v oblasti hlasových a mluvních technik. Účastníci postupně projdou dechovými, rezonančními a artikulačními cvičeními, propojenými s postojem, držením a pohybem těla i s využitím pomůcek. Hlasová výchova jako psychosomatická disciplína.

Mgr. Regina Szymiková PhD.

Vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy Katedry činoherního divadla na Divadelní fakultě AMU, vyučuje hlasovou a mluvní výchovu a teorii jevištní mluvy. V roce 1986 zakončila aspiranturu v oboru Hlasová a mluvní výchova. Je nositelkou odborných certifikátů ze zahraničních kongresů Salzburgu, 2006, PEVOC v Drážďanech, 2008, PEVOC v Marseille, 2011, IALP v Athénách, 2010, PEVOC v Praze, 2013 (vlastní workshop hlasové terapie), PEVOC Florencie, 2015. Vyučuje rétoriku na Přírodovědné fakultě UK a na Diplomatické akademii.

Působila jako pedagog jevištní řeči a operního herectví na pěveckém oddělení Konzervatoře Praha, kde režírovala 16 operních absolventských inscenací (Cena Jednoty hudebního divadla za inscenaci Kouzelné flétny na festivalu Opera 2003), režie 4 operních inscenací v Městském divadle Karlovy Vary.,scénických výstupů pro výchovné koncerty FOK,Sonetů W.Shakespeara v Divadle U Valšů.

Podílela se na výzkumu barvy mluvního hlasu v Centru zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.(2005 - 2009). Pedagogicky působila na Zemědělské univerzitě v Praze (2012 - 2014), na muzikálovém oddělení. Konzervatoře Jaroslava Ježka (2013 - 2014)

Je stálou hlasovou poradkyní činoherních divadel od roku 1994 (Divadlo Na Vinohradech, MDP, Švandovo divadlo, Divadlo Příbram, Divadlo Kladno, Shakespearovské slavnosti, Divadlo na Fidlovačce, Činoherní klub, Divadlo pod Palmovkou, atd.)

Jazyková poradkyně na muzikálech „Pěna dní“,“Evita“, „West Side Story“, členka porot divadelních přehlídek, lektorka mluvního projevu televizních a rozhlasových redaktorů, členů souborů amatérských divadel.

V Hlasovém centru, Praha, vedla hlasové kurzy pro učitele a logopedy, pravidelně prováděla reedukace a rehabilitace hlasu pacientů (2006 - 2015)

Spolupracovala s lékaři ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradce Králové na hlasové reedukaci jejich pacientů (2011 - 2012)

Spoluautorka učebnice Foniatrie – Hlas (Tobiáš, 2011), výukového DVD pro Pedagogickou fakultu v Plzni (2014), skript „Hlasová a mluvní výchova pro pedagogy“, “Praktická cvičení k hlasové výchově pro pedagogy“ (Haelthcom, 2014)

Vlastní workshopy a přednášky na konferencí Umělecký Hlas v Praze a Bratislavě (2011 – 2015), seminář pro logopedy a foniatry v Žilině (2013), rétorika a hlasová výchova pro studenty a pedagogy různých typů škol (VŠE Praha, ČUT v Brně, Pedagogická fakulta v Plzni, Teplická konzervatoř atd.),kurzy rétoriky a komunikace pro různé typy pracovišť a firem.

Byla autorkou, garantem a školitelem dvouletého akreditovaného Kurzu hlasové pedagogiky a terapie na DAMU ve spolupráci s Hlasovým centrem Praha (2013 - 2015)
Zabývá se individuálním poradenstvím v oblasti hlasu a řeči.

Platba

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry ktorú dostanete na Váš email
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (hlasova-vychova-a-technika-mluvniho-projevu)