Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kalendár 2017

Aj keď v tomto roku Vám prinášame novinku elektronického kalendára našich akcií a naša web-stránka Vás na všetky dôležité termíny včas upozorní, prinášame Vám aj klasický bulletinovský kalendár.

31. január 2017

Vytvoriť si nový, alebo aktualizovať už vytvorený profil
Uhradiť členský poplatok SAL 25€ do 31.1.2017 na č.účtu: SK06 0900 0000 0000 1148 8478
KS: 0308; VS: osobné číslo vygenerované systémom
Platbu identifikovať "meno - členské".

6. marec 2017

Európsky deň logopédie
Téma roka Poruchy prehĺtania

25. marec 2017

Workshop Hlasová výchova a technika mluvního projevu

24. jún 2017

Kurz Raná intervencia (opakovanie)

25. november 2017

Kurz Intervencia pri zajakavosti