Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Kalendár 2019

do 31.januára 2019

Uhradiť členský poplatok SAL 25€ na č. účtu SK06 0900 0000 0000 1148 8478
Prosíme o dodržanie termínu splatnosti. Po 31.1.2019 už nebude možné stať sa členom na daný rok.
KS: 0308, VS: netreba uvádzať, ale prosíme platbu identifikovať do poznámky "Vaše meno - členské"

9. február 2019

Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy (opakovanie)

6. marec 2019

Európsky deň logopédie – téma autizmus

18.-19. október

Neurogénne poruchy komunikácie(XIII. Medzinárodné afaziologické sympózium)
Tradičné sympózium zamerané na neurogénne poruchy komunikácie sa tento rok opäť koná v Bratislave.
Čoskoro Vám prinesieme aktualizované informácie.

7. december 2019

Kurz – Fonologické terapie