Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Kalendár 2020

4. apríl 2020

Kurz – Fonologické terapie (opakovanie)

15.-17. október 2020

XVII. medzinárodná logopedická konferencia SAL