Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku - metodický seminár
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava


Na kurze sa budeme venovať týmto témam: V závere kurzu bude priestor na diskusiu.

Súčasťou kurzu sú praktické ukážky a aktívna práca s materiálom Šlabikára.
Šlabikár nie je zahrnutý v cene kurzu. Je možné si ho objednať na mailovej adrese: slabikar.novy@gmail.com

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava. V prípade, ak bude epidemiologická situácia nepriaznivá, budeme Vás včas informovať a zrealizujeme kurz online.

Kurz je určený len pre členov. V prípade neobsadenie členmi budú miesta ponúknuté nečlenom, ktorí sa prihlásia ako náhradníci na mail info@sal.sk.

Platba

Cena kurzu zohľadňuje formu realizácie. Vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii nevieme s istotou povedať, či sa uvidíme naživo, preto Vás prosíme, aby ste platbu uhradili až po zaslaní faktúry na Vašu mailovú adresu.