Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kalendár 2020

Aj keď v tomto roku Vám prinášame novinku elektronického kalendára našich akcií a naša web-stránka Vás na všetky dôležité termíny včas upozorní.

4. apríl 2020

Kurz – Fonologické terapie (opakovanie)