Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kurz – Fonologické terapie
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 BratislavaVážené kolegyne, vážení kolegovia,
kurz prinesie prehľad fonologických terapií: Pri každej terapii budú prezentované stručne teoretické východiská, vhodní kandidáti na terapiu, voľba cieľov, materiál, postup a praktický nácvik. Základným východiskom fonologickej terapie je znalosť klasifikácie narušenia zvukovej roviny reči a diagnostika fonologických procesov a zrozumiteľnosti reči (odporúčame oboznámiť sa s problematikou pred absolvovaním kurzu).

Záver kurzu bude venovaný meraniu efektivity terapie a diskusii.
Kurz je určený len pre členov, v prípade neobsadenie členmi budú miesta ponúknuté nečlenom, ktorí sa prihlásia ako náhradníci v poradí podľa času prihlásenia.