Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Akcie SAL

Na všetky akcie SAL je potrebné prihlásiť sa on–line do uvedeného dátumu.

V prihláške uveďte Vaše celé meno a tituly, aby boli na potvrdení o účasti uvedené správne. V prípade ťažkostí kontaktujte koordinátora web stránok info@sal.sk. Do predmetu e-mailu napíšte webmaster.