Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kredity

Ku dňu 1.1.2016 zanikla Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, n.o. (SACCME) a po transformácií na ARS CME rozhoduje len o udeľovaní kreditov lekárom. Kredity kurzom SAL bude udeľovať po dohode s jej Prezídiom Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Preto bude odteraz potrebné, aby všetci logopédi pracujúci v sektore zdravotníctva uvádzali v prihláške na akcie SAL svoje registračné číslo SKIZP. Inak im kredity nebudú uznané do kontinuálneho vzdelávania.