Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

SAL ako člen CPLOL

CPLOL – organizácia Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de L Union Européenne vo voľnom preklade Stála komisia logopédov v Európskej únii, bola založená v roku 1988 a jej členom za splnenia stanovených podmienok sa môže stať každá národná profesijná asociácia alebo organizácia logopédov v európskej únii. Hlavným cieľom tejto organizácie je reprezentovať a propagovať profesiu logopédov na úrovni riadiacich orgánov v EU, koordinovať podmienky pre vykonávanie profesie logopédov v jednotlivých krajinách únie, harmonizovať smernice nad vykonávaním profesie, výmena vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti logopédie. Ambíciou SAL bolo stať sa členom tejto významnej prestížnej logopedickej spoločnosti. Od r. 2005 prebiehala komunikácia SAL s CPLOL. V roku 2006 sa našej X. konferencie zúčastnila Brigita Rosen Gustaffon, vtedajšia prezidentka CPLOL. Valným zhromaždením na konferencii SAL v roku 2006 členovia SAL odsúhlasili záujem o členstvo v tejto organizácii a zmenu stanov, aby SAL vyhovela podmienkam prijatia do organizácie CPLOL. V máji 2007 SAL prijala pozvanie Výkonného výboru CPLOL pre zástupcov SAL na Valné zhromaždenie do Rigy a na slávnostné prijatie SAL ako člena CPLOL. Úspešná prezentácia našich delegátov - Z. Cséfalvaya a Z. Oravkinovej ukázala, že slovenská logopédia je v rámci celého európskeho priestoru na veľmi vysokej úrovni, s najkomplexnejším pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním. Do CPLOL bola SAL jednomyseľne prijatá za jej právoplatného člena. CPLOL pracuje v dvoch komisiách : 1. Komisia pre profesionálnu prax a 2. Komisia pre vzdelávanie. V rámci organizačných štruktúr začali po prijatí SAL do CPLOL pracovať naši zástupcovia - doc. Cséfalvay a Dr. Oravkinová. V súčasnosti v týchto komisiách pracuje J. Brnová a D. Buntová.