Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Novinky z CPLOL

logo organizácie CPLOL SAL je členom európskej organizácie CPLOL s členským príspevkom, ktorý sa uhrádza 1x ročne podľa počtu členskej základne SAL, s aktívnym zastúpením dvoch členov Rady SAL na rokovaniach CPLOL.

Významnou aktivitou CPLOL so zastúpením SAL bol projekt NETQUES, ktorý bol zameraný na harmonizáciu štúdia logopédie v EÚ. Záverečný dokument bol prezentovaný v Bruseli na jeseň 2013 s obsahom základných smerníc pre kompetencie logopéda, ktorý môže vykonávať logopedickú prax. Na tomto projekte pracoval za SAL prof. Cséfalvay, ktorého práca a prínos v rámci tohto projektu boli veľmi vysoko hodnotené – ďakujeme. Informácie k projektu sú dostupné na http://www.netques.eu.

Ďalším mítingom CPLOL bolo Valné zhromaždenie CPLOL v bulharskej Sofii v dňoch 24. – 25. mája 2013, ktorého sa zástupcovia SAL zúčastnili. V novembri 2013 a v máji 2014 sa rokovaní CPLOL v Paríži a na Malte zúčastnili zástupcovia SAL PhDr. Buntová Dana a PaedDr. Kormanová Anastázia.

Členstvo v organizácii CEPLIS

V máji 2014 zástupcovia CPLOL schválili členstvo v organizácii CEPLIS a tak sa CPLOL stala pozorovateľom medzinárodnej organizácie CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions). Cieľom CEPLIS je združovať profesijné organizácie a spoločne podporovať, koordinovať morálne, kultúrne, vedecké a materiálne záujmy jednotlivých profesií v rámci Európskej únie. Prostredníctvom CEPLIS bude môcť CPLOL účinnejšie a efektívnejšie riešiť otázky logopédie v rámci Európskej únie. Viac informácií môžete získať na adrese www.ceplis.org.

CPLOL na stretnutí v máji prijala ďalších nových členov a to Maďarsko a Turecko za prijatie týchto krajín zástupcovia SAL hlasovali.

Medzinárodný vedecký kongres CPLOL

CPLOL pripravuje a srdečne Vás pozýva na Medzinárodný vedecký kongres CPLOL, ktorý sa bude konať v dňoch 8. a 9. mája 2015 v Taliansku v prekrásnom meste Florencia. Organizačný výbor Vás srdečne pozýva a teší sa na účasť pozvaných hostí:

Aktuálne témy, na ktorých pracujú komisie CPLOL:

Pre viac informácií neváhajte navštíviť stránku www.cplol.eu, Twitter:@cplol.eu ako aj stránky www.sal.sk, kde si môžete prečítať o činnosti a aktivitách CPLOL, o plánovaných kongresoch organizovaných nielen CPLOL, ale aj v členských krajinách, na ktorých sa môžu členovia SAL zúčastniť nielen pasívne, ale vzácne by bolo, ak by sa zúčastnili aktívne formou prednášok alebo posterov – aj to by bola pekná aktivita členov SAL na medzinárodnej pôde.
Anastázia Kormanová, Dana Buntová