Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Vedenie CPLOL

Michèle Kaufmann-Meyer - vedenie organizácie CPLOL Michèle Kaufmann-Meyer
prezidentka CPLOL, Švajčiarsko.
Členovia výkonnej rady sú volení na 3-ročné obdobie. Pre roky 2013-2016 členmi sú (z ľavej strany):
Prezidenti logopedických spoločností EU