Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Registrácia

Nečlenovia SAL

Registrácia je otvorená a zadarmo pre každého. Po vyplnení prihlášky nižšie sa môžete prihlasovať na akcie otvorené aj pre nečlenov, resp. objednávať publikácie.

Členovia SAL

Na rok 2019 bolo členstvo v SAL uzavreté k dátumu 31.1.2019. Momentálne už nie je možné stať sa členom SAL na rok 2019.
Všetky členské príspevky prijaté na účet SAL po tomto dátume budú považované za členské príspevky na rok 2020.

Členom SAL sa môže stať len človek s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v obore Logopédia, po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku.
Po pripísaní sumy na náš účet sa stávate našim členom.

Číslo účtu 0011488478/0900 (IBAN SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: netreba uvádzať
Prosíme platbu identifikovať poznámkou: členské 2019 meno a priezvisko člena.

Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú nevyhnutné pre registráciu a vybavenie Vašich objednávok sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Je nám ľúto, uloženie zlyhalo. Skúste prosím neskôr, poprípade pošlite e-mail na info@sal.sk s upozornením, že prihlášky nefungujú.
Za problémy sa ospravedlňujeme.
Vaša registrácia prebehla v poriadku, môžete sa prihlásiť. V prípade problémov pošlite e-mail na info@sal.sk. Ďakujeme.

Osobné údaje

Pracovisko

Štúdium

Profesijná orientácia* Údaje s hviezdičkou sú povinné. Bez týchto údajov sa registrácia nedá dokončiť.
Budeme Vás informovať o našich akciách a dostávate zadarmo náš zborník Logopeadica, aktuálne číslo, ktorý vychádza ako ročenka.