Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Logopedické pracoviská pri iných zariadeniach

Mgr. Silvia Minariková UNsP Milosrdni bratia,
Nám. SNP 10; 814 65 Bratislava
0904 948 333 alebo 02/‎578 87 380
ambulancialogoped@gmail.com
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom v oblasti komunikačných porúch počas hospitalizácie a s možnosťou ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých.
Mgr. Lucia Vančová UNsP Milosrdni bratia
Nám. SNP 10; 814 65 Bratislava
0904742725
logopedka.milosrdni@gmail.com
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch pre deti a dospelých.
PhDr. Marta Egryová II. Neurologická klinika FNsP akad. L. Dérera
Limbová 5; 833 05 Bratislava
02/5954 2413
(08:00 - 09:00 hod.)
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom s neurogénnymi poruchami reči.
PhDr. Ingrid Wiedermann Oddelenie dlhodobo chorých FNsP Ružinov
Ružinovská 6; 826 06 Bratislava
02/4823 4585
02/4823 4876
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom s neurogénnymi poruchami reči
PhDr. Anna Paluková Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie FNsP Ružinov
Ružinovská 6; 826 06 Bratislava
02/4823 4552
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom s neurogénnymi poruchami reči počas hospitalizácie a s možnosťou ambulantnej starostlivosti.
Mgr. Katarína Bolerázska Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany
KH Pro Patria
Kúpeľný ostrov; 921 01 Piešťany
-
Logopedické pracovisko je súčasťou neurologického oddelenia a poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo deťom i dospelým pacientom s neurogénnymi poruchami reči.
PhDr. Jana Žitná Neurologická klinika FN; 949 01 Nitra 0905 451 553 / 037 6 545 382
jana_z@post.sk
Pracovisko je súčasťou Neurologickej kliniky, poskytuje intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom s neurogénnymi poruchami reči.
Mgr. Janka Filová Neurologické oddelenie FN Trenčin,
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
032 6566157
Pracovisko, ktoré poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo pacientom s neurogénnymi poruchami reči počas hospitalizácie vo FN Trenčín aj ambulantnou formou.
PaedDr. Libuša Kúdelová Foniatrické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta
Nám. Gen. Svobodu 1; 974 01 Banská Bystrica
048/441 3827
Pracovisko je súčasťou Foniatrického oddelenia, poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch deťom i dospelým.
Mgr. Gertrúda Oríšková Diagnostické centrum Reimanus spol.s. r.o.
Jurkovičova 19; 080 01 Prešov
051/770 1743 kl. 225
Logopedická ambulancia
Mgr. Beata Sedláková Špeciálna ZŠ Partizánska 2; Poprad
Logopedické pracovisko pri ŠZŠ.