Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Logopedické ambulancie - špecializované pracoviská

Bratislavský kraj

PhDr. Zuzana Oravkinová
Mgr. Slavka Zacharová
Rozštepové centrum KPCH FNsP Ružinov
Ružinovská 6; 826 06 Bratislava
02/4823 4729
Pracovisko poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo deťom i dospelým pacientom s rozštepom podnebia a/alebo pery a pacientom s velo-faryngálnou dysfunkciou.
PaedDr. Ľudovíka Šimková - primár
Mgr. Silvia Dubajová
Mgr. Martin Mokoš
Oddelenie klinickej logopédie
FNsP sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11; 851 07 Bratislava
02/68672028
02/68673519
02/68672538
Pracovisko poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo deťom i dospelým pacientom v týchto oblastiach:
  • kochleárne implantácie
  • neurogénne poruchy reči
  • poruchy hlasu
  • poruchy sluchu
  • narušený vývin reči
Táto starostlivosť je poskytovaná na lôžkových oddeleniach a klinikách FNsP sv. Cyrila a Metoda a podľa potreby i v rámci ambulantnej starostlivosti.