Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

SAL odporúča

Infra Slovakia

Infra Slovakia - nakladateľstvo odbornej pedagogickej literatúry

www.detskarec.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

www.szu.sk

Slovenská zdravotnícka univerzita

www.specialnepomocky.sk

Špeciálne programy a pomôcky pre AAK, Tobii Asistenčné Technológie - počítače ovládané očami

www.nomiland.sk

Didaktické hry, hry pre deti, stavebnice, drevené hračky

www.predskolak.eu

Komplexné vybavenie materských škôl

www.maquita.sk

Vydavateľstvo predškolskej literatúry

www.legalsoft.sk

Ponuka didaktických pomôcok a vybavenia pre školy

www.klinickalogopedie.cz

Asociácia klinických logopédov ČR

www.logopedia.lap.hu

Maďarská logopedická stránka

logopedia.freeweb.hu

Maďarská logopedická stránka

www.asha.org

The American Speech and Language Association

www.cleftline.org

Cleft Palate Fondation

www.hanen.org

The Hanen Center

www.beyondplay.com

Logopedické pomôcky, hračky, publikácie