Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Školy pre deti s poruchami učenia a narušeným vývinom reči

Bratislavský kraj:

ZŠ* Komenského 3, Bernolákovo, PU
ZŠ* Ľudovíta Štúra, Pekníkova 6, Bratislava-Dúbravka, PU
ZŠ* Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka, PU
ZŠ* Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves, PU
ZŠ* Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka, PU
ZŠ* Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka, PU
ZŠ* Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka, NVR
ZŠ* Kulíškova 8, Bratislava-Ružinov, NVR
ZŠ* Jelenia 16, Bratislava-Staré Mesto, PU a NKS
ZŠ internátna pre deti s chybami reči, Vlastenecké námestie 1, Bratislava, NVR
ZŠ* Mlynská 50, Senec, NVR
ZŠ pre 1.-4. ročník*, Školská 49, Vinosady, PU

Trnavský kraj:

ZŠ* Štefánikova 977, Galanta, NVR
ZŠ* Nerudova 11, Hlohovec, PU, NVR
ZŠ* A. Trajana 9, Piešťany, PU
ZŠ* E. F. Scherrera 40, Piešťany, PU
ZŠ* Ratnovce 63, PU
ZŠ* Andreja Kubinu 1, Trnava, PU
ZŠ* Mozartova 10, Trnava, NVR
ZŠ* Limbová 3, Trnava, PU
ZŠ* V jame 3, Trnava, PU
ZŠ* Maxima Gorkého 56, Trnava, PU

Trenčiansky kraj:

ZŠ a MŠ internátna pre nehovoriacich, Brezolupy 30, NVR
ZŠ* Pionierska 531, Čachtice, PU
ZŠ* Moravské Lieskové 252, PU
ZŠ* ZŠ Viestova 1, Myjava, PU
ZŠ* Slovenských partizánov 53, Považská Bystrica, PU

Nitriansky kraj:

ZŠ* Jána Domastu, Čápor 1085, NVR
ZŠ* J. Jesenského 41, Levice, PU, NVR
ZŠ* Školská 897, Mojmírovce, NVR
ZŠ* Benkova 17, Nitra, NVR
ZŠ* Továrnická 57, Topoľčany, PU

Žilinský kraj

ZŠ* Nemocničná 1945/2, Dolný Kubín, PU
ZŠ* Hybe 140, PU
ZŠ internátna pre deti s chybami reči, Liptovský Jamník, NVR
ZŠ* Kľačno 4/2201, Ružomberok, PU
ZŠ* Jahodnícka 1, Martin, PU
ZŠ* Márie Medveckej, Medvedzie, Veterná 155, Tvrdošín, PU

Banskobystrický kraj:

ZŠ* Krtíšska 26, Bušice, PU
ZŠ a ŠMŠI pre žiakov s NKS internátna, Ul. Dr. Herza 6 Lučenec - deti a žiaci so všetkými druhmi NKS
ZŠ* nám. Mládeže 17, Zvolen PU

Prešovský kraj:

ZŠ* sv. Jána Bocu, Pod papierňou 1, Bardejov, PU
ZŠ internátna * s vyuč. jaz. ukrajinským, Lesná 909/28, PU
ZŠ* Kračúnovce 162, NVR
ZŠ* Mládeže 2350/7, Poprad, PU
ZŠ* 29. augusta 171/44, Poprad, PU
ZŠ* Letná 3453/34, Poprad, PU
ZŠ* Komenského 15, Poprad, NVR
ZŠ internátna pre žiakov s chybami reči, Duklianska 2, Prešov, NVR
ZŠ* P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, PU
ZŠ* Budovateľská 1992/9, Snina, PU
ZŠ* Študentská 1446/9, Snina, PU
ZŠ* Komenského 2666/16, Snina, PU
ZŠ* 1. mája 12, Snina, PU
Cirkevná ZŠ* sv. Petra a Pavla, Hrniarska 41, Stropkov, NVR
ZŠ* Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, NVR

Košický kraj:

ZŠ* Budimír 11, PU
ZŠ* Osloboditeľov 22, Čaňa, PU


* za názvom školy označuje špeciálne triedy pri ZŠ

Skratky:

NVR - narušený vývin reči
PU - poruchy učenia

Informácie sú získané z denníka SME, z 10.06.2003