Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Ekonomika SAL

Na uhradený členský príspevok SAL sa nedá vystaviť faktúra. Členský príspevok do občianskeho združenia, ktorým je aj Slovenská asociácia logopédov, je dobrovoľný príspevok fyzických osôb. Takýto dobrovoľný príspevok sa nedá uplatniť v účtovníctve firiem a SAL nevie na jeho uhradenie tým pádom vystaviť ani faktúru. Ak napriek tomu niekto z našich členov potrebuje potvrdenie o zaplatení členského, vieme mu vystaviť písomné potvrdenie s pečiatkou SAL a podpisom, ktoré potvrdzuje, že menovaná osoba zaplatila 25 € ako členské na daný rok v Slovenskej asociácii logopédov. Ak si želáte takéto potvrdenie, napíšte mail s požiadavkou na jana.brnova@sal.sk. Ďakujeme za porozumenie!
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD.