Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Akademické Centrum Výskumu Autizmu
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


ACVA

MISIA

integrovať výskumné aktivity zamerané na choroby autistického spektra na Slovensku do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude zavádzať diagnostické a terapeutické protokoly podľa medicíny založenej na dôkazoch.

VÍZIA

ACVA je komunitou rodín autistických pacientov a odborníkov zaoberajúcich sa autizmom na Slovensku i v zahraničí. ACVA predstavuje kontaktný bod pre pacientov a ich rodiny, kde dostanú komplexné informácie vrátane aktuálnej diagnostiky choroby, ale aj behaviorálnych a farmakologických intervencií. ACVA je partnerom pre medzinárodné vedecké projekty zamerané na odhalenie etiopatogenézy autizmu a možných terapeutických modalít.

PRAX

Interprofesijný komplexný prístup k autistickým pacientom a ich rodinám z jedného „centrálneho bodu“, ktorým je ACVA na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. ACVA zabezpečí kontakt pre autistických pacientov a ich rodiny na špecializované klinické pracoviská, špeciálne pedagogické a sociálne inštitúcie. ACVA je centrom pre riešenie interprofesijných výskumných projektov, zabezpečí komunikáciu a iniciuje výskumné partnerstvo s vedeckými pracovníkmi Univerzity Komenského a jej Univerzitnej nemocnice, SAV ainých univerzít na Slovensku aj v zahraničí. V našej sieti spolupracovníkov potrebujeme psychiatrov, neurológov, gastroenterológov, imunológov, farmakológov, mikrobiológov, psychológov, špeciálnych pedagógov aj logopédov.


Budeme sa tešiť, ak sa k nám pridáte ako spolupracovník/spolupracujúce pracovisko.