Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Hodnotiaca škála zrozumiteľosti reči

Slovenská verzia škály hodnotiacej zrozumiteľnosť reči Širší komentár ku zrozumiteľnosti reči je v odbornom príspevku PhDr.D.Buntovej, PhD. v Logopaedice XVI.