Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Ako môže logopéd objektívne vyšetriť hlas klienta?

Ako interná doktorandka katedry logopédie na PdF UK som v rámci LLP/Erasmus absolvovala stáž vo Výskumnom centre hudobnej akustiky pri pražskej HAMU. Toto centrum spolupracuje s rôznymi českými odborníkmi: otorinolaryngológmi, foniatrami, hlasovými pedagógmi, terapeutmi a v spolupráci s nimi postupne vyvíja a overuje svoje produkty na diagnostiku hlasových porúch.

Jeden z najzaujímavejších diagnostických nástrojov pre nás logopédov je zariadenie s názvom Real Voice Lab (RVL), ktoré slúži na akustickú analýzu hlasu. Pomocou RVL získavame kvalitnú zvukovú nahrávku hlasu klienta, stanovíme dynamický a frekvenčný hlasový rozsah a ďalšie akustické parametre hlasu. Tie nám poskytnú podrobné informácie o možnostiach fungovania hlasiviek – o ich limitoch a hlasovom potenciáli klienta.

Túto metódu zatiaľ žiadni slovenskí odborníci na poruchy hlasu nevyužívajú a pritom ide v zahraničí o bežnú vyšetrovaciu techniku.
Na základe skúseností, ktoré som pri používaní RVL pri vyšetrovaní detí z českého speváckeho zboru Carmina a slovenských dysfonických pacientov nadobudla, si myslím, že práve logopédi, sú na Slovensku jeho vhodnými potenciálnymi používateľmi. Hlavný prínos takéhoto vyšetrenia vidím v tom, že nám uľahčí komunikáciu s foniatrami a ostatnými odborníkmi na hlas, poslúži ako objektívne východisko pre hlasovú terapiu, aj ako nástroj na hodnotenie jej efektivity.

Mgr. Viera Krasňanová

Viac informácii nájdete na: zvuk.hamu.cz/vyzkumnecentrum.php
Alebo kontaktujte: marek.fric@hamu.cz / krasnanova.viera@gmail.com