Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Svet Mobility

Projekt Svet Mobility vznikol za účelom poskytovania komplexnej informačnej a poradenskej činnosti pre osoby s ŤZP, ich rodín a opatrovateľov.Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti pomoci osobám s ŤZP, plne chápeme vaše potreby a problémy. Sme si vedomí, že často nie ste informovaní o možnostiach podpory, ktoré vám ponúkajú štátne a iné subjekty. Rozvíjame preto spoluprácu s firmami, rehabilitačnými centrami a ďalšími subjektami, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným.

Ťažké zdravotné postihnutie je široký pojem, preto sme sa snažili doplniť na náš portál množstvo užitočných informácií pre jednoduchšiu orientáciu v oblasti ŤZP spolu s kartou výhod a kvalitné služby našich partnerov z rôznych oblastí. Tieto informácie budeme rozširovať v ďalších fázach projektu, aby náš portál poslúžil všetkým ľuďom pri akomkoľvek zdravotnom znevýhodnení.

Ďalšou z činností o.z. Svet Mobility sú aktivity v teréne formou organizovania: Vy všetci, ktorí potrebujete našu pomoc, ale aj vy ktorí ste ochotní pomôcť iným, neváhajte nás prosím kontaktovať. Potešíme sa každému nápadu, ktorý nás posunie bližšie k nášmu cieľu.