Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Príhovor vedenia SAL

Vážené kolegyne a kolegovia, milí členovia Slovenskej asociácie logopédov,

minulý rok som sa Vám prihovárala v prvom elektronickom Newslettri SAL a sľubovala som Vám, že rok 2016 bude pre SAL veľkým rokom a rokom plným zmien.

Dnes priznávam, že nie všetko čo sme chceli a plánovali sa nám podarilo. Ale tie zásadné zmeny sa nám podarili. Tou najväčšou bolo schválenie nových Stanov SAL na Valnom zhromaždení počas konferencie v Tatrách. Ministerstvo vnútra SR nám tieto Stanovy schválilo. Pre SAL to znamená krok vpred a to najmä z hľadiska organizačnej štruktúry. Plné znenie Stanov nájdete aj tu, na našej webstránke. Veríme, že podľa nových Stanov bude SAL fungovať pružnejšie a efektívnejšie. Do Vedenia SAL sme si preto pribrali aj nové posily.
O všetkých výhodách, ktoré nám umožnili nové Stanovy v rámci fungovania asociácie Vás budeme postupne informovať.

SAL od 1.1.2017 oficiálne zmenila aj svoje sídlo a naša nová adresa je Kominárska 2, 83103 Bratislava. A okrem sídla sme zmenili aj miesto organizovania kurzov. Na základe Vašich ohlasov sa tešíme, že túto zmenu hodnotíte vysoko pozitívne, pretože sme ju robili práve pre Vás.

V edičnej oblasti sme úspešne pretransformovali náš zborník Logopaedica na vedecký časopis, ktorý bude vychádzať dvakrát ročne. Obe čísla budú pre Vás, našich členov naďalej zadarmo. Veríme, že táto zmena bude znamenať viac kvalitných článkov nie len z odboru logopédie ale aj z odborov, ktoré s logopédiou úzko spolupracujú.

Verím, že aj rok 2017 bude úspešný, že sa nám podarí implementovať ďalšie pozitívne zmeny a hlavne, že Vy – naši členovia – budete profitovať z výhod, ktoré Vám SAL prináša vo Vašom profesijnom živote.

Ďakujeme za Vašu dôveru!
Veronika Šteňová