Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Príhovor vedenia SAL

Vážení členovia Slovenskej asociácie logopédov,

ďakujeme Vám, že aj v tomto roku ste sa rozhodli byť našimi členmi. V roku 2017 nás bolo 151, v tomto roku nás je 142.

Tak ako aj v tom minulom, aj tento rok Vám ponúkame kvalitné vzdelávacie akcie a nové čísla vedeckého časopisu Logopaedica. V tom minulom sme zorganizovali veľmi úspešné kurzy, z ktorých jeden sme pre veľký záujem opakovaliaj tento rok. Vydali sme dve čísla časopisu Logopaedica a podporili sme vydanie ďalšej pomôcky do praxe vo vydavateľstve Infra. Všetky novinky nájdete na našej webstránke, ktorú priebežne aktualizujeme.

Rok 2018 je „konferenčným rokom“, čo znamená, že pre Vás opäť zorganizujeme tradičnú Medzinárodnú konferenciu SAL a to už šestnástu v poradí. Musím sa priznať, že keď som nastupovala ako prezidentka SAL mala som viaceré vízie, ako asociáciu zmeniť, osviežiť, priblížiť členom. Bola však jedna vec, ktorú som meniť rozhodne nechcela – a to práve tradičnú konferenciu v Tatrách v hoteli Patria. Zo strany asociácie sme sa teda snažili udržať túto krásnu tradíciu, ale nanešťastie hotel Patria zmenil svoju firemnú politiku. Na túto sezónu ponúkol také podmienky, ktoré sme nemohli z našej strany akceptovať. Hotel je vynovený, ponúka ubytovanie v nadštandardných DeLux izbách (samozrejme za vyššiu cenu), a požaduje rezerváciu minimálne 80% ubytovacích kapacít pre konferenčných hostí, plnú penziu v hotelovej reštaurácii pre všetkých účastníkov konferencie a tiež príplatok za prenájom konferenčných priestorov cez víkendové dni. Nakoľko náklady na konferenciu by nám značne vzrástli a väčšiu časť z nich by sme museli premietnuť do konferenčného poplatku, rozhodli sme sa hľadať nové priestory pre našu konferenciu. Našou najväčšou snahu bolo udržať lokalitu Vysokých Tatier. Preto sme sa tento rok po zvážení ponúk iných hotelov rozhodli pre hotel Atrium High Tatras v Novom Smokovci (www.atriumhotel.sk). My vo vedení asociácie veríme, že aj tu nájdeme rovnako príjemný, ľudský a pritom profesionálny prístup zo strany hotelového manažmentu a vybudujeme si nové miesto na stretávanie sa nie len za účelom získavania nových odborných vedomostí ale aj priateľských posedení, diskusií a rodinných aktivít mimo odborný program.

Tešíme sa na podnety z Vašej strany, ktoré nám môžete posielať mailom na info@sal.sk