Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu
 • Zastavenie distribúcie publikácií SAL

  Z dôvodu čerpania dovoleniek v letnom období budú spracované posledné objednávky publikácii prijaté do 29.6.2017. Objednávky prijaté po tomto dátume budú vybavené a odoslané po 2.9.2017. Ďakujeme za porozumenie. Váš edičný tím SAL.
 • Kurz Raná intervencia

  Dňa 24. 6. 2017 sa bude konať opakovanie kurzu Raná intervencia.
  Prihlasovanie otvorené
 • Nová publikácia

  Logopaedica 1, Kolektív autorov, Cena 20€
  • Možnosti aplikácie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie u pacientov s ťažkým stupňom afázie (Bauerová, Cséfalvay)
  • Oromotorické schopnosti a artikulácia (Buntová, Marková, Došeková)
  • Stimulácia raného slovníka a fonetického repertoára u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia (Fillová, Kerekrétiová, Oravkinová)
  • Quo Vadis vokológia (Kerekrétiová)
  • Parametrizácia kvality hlasu u zdravých dospelých žien vo veku od 20 do 40 rokov (Miššíková, Straková)
  • Význam vydelávania rodičov rizikových detí (Hoppanová, Kapalková)
  • Použitie prístupu storytelling – story acting ako stimulácia naratívnych schopností u detí (Kapalková, Siklienková)
 • Zmena v platení členského príspevku SAL

  Členské za rok 2017 bude možné uhradiť len do 31.3. suma 25 € uhradená po tomto termíne sa bude pokladať za členské na nasledujúci kalendárny rok. Dôvodom tejto zmeny je nutnosť hlásiť počet členov tak na štatistický úrad SR ako aj do CPLOL. Navyše novinkou je náš vedecký časopis Logopaedica, ktorý vychádza dvakrát ročne a členovia majú nárok dostávať tento časopis zadarmo. Pripisovanie členov počas celého roka nám spôsobuje problémy pri aktualizácii zoznamu na jeho zasielanie a tiež problémy pri posielaní elektronických Newslettrov.

  SK06 0900 0000 0000 1148 8478
  KS: 0308, VS: osobné číslo vygenerované systémom
  Platbu identifikovať "meno - členské"

  Ďakujeme za porozumenie, Vaše Vedenie SAL
 • 1st Speech and Swallowing in Parkinson’s Disease School

  Aix-en Provence, France – August 31-September 2, 2017
 • Nové publikácie

  Dávame do pozornosti nové publikácie
  Logopédia a
  Logopedická propedeutika
 • Voľné pracovné miesta

  • Detské rehabilitačné centrum Natália v Hlohovci, hľadá logopéda
  • Súkromná základná škola v Ružovej doline - Bratislava hľadá logopéda na TPP
  • Práca pre školskú alebo klinickú logopedičku, kratší pracovný úväzok. EFFETA - Stredisko sv. Fr. Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra
  • Renona Rehabilitation GmbH Semmering AT hľadá klinického logopéda s nástupom ihneď.
 • Nová webstránka MoCA testu

  Dávame do pozornosti novú webstránku MoCA testu k dispozícii aj so slovenskou verziou testu. Zároveň vás chceme informovať o pripravovanej elektronickej aplikácii testu s automatickým vyhodnotením a novým skóre pre pamäť
 • Kontinuálne štúdium v logopédii

  Univerzita Newcastle ponúka možnosť kontinuálneho štúdia v logopédii.